ONZE DIENSTEN

UITGELEGD

BRAND-, ROOK- EN WATERSCHADE

Na een brand is er naast rook- en waterschade ook vaak sprake van verwoesting van inboedel en/of (delen van) opstallen. Wij zorgen voor een snelle en accurate opname van de schade. Ons doel is om de schade zo snel mogelijk voor u te herstellen waardoor u uw huis weer kunt bewonen of uw bedrijf weer op volle kracht kunt laten draaien. Wij zorgen voor professionele reiniging van de locatie maar ook het bouwkundig herstel is ons specialisme. De getroffen inboedel zal door ons worden meegenomen en professioneel worden gereinigd in onze speciaal ingerichte werkplaats. Na reiniging wordt de inboedel bij ons opgeslagen in onze speciale inboedelcontainers. Zodra de locatie is hersteld wordt de inboedel weer afgeleverd.

SCHADE DOOR SCHIMMEL (SCHIMMELBEHANDELING)

Schimmel op uw muren of plafond is niet alleen ontsierend. Het is bovenal onhygiënisch en kan dan ook schadelijk zijn voor uw gezondheid. Schimmel kan zich ook bevinden in de kruipruimte. Schimmelvorming heeft veelal een onderliggend probleem. Denk hierbij aan een moeilijk te traceren of oude lekkage of een probleem met de ventilatie.
Wij hebben de kennis in huis om de oorzaak en de gevolgen vakkundig aan te pakken.

STORMSCHADE

Bij elke vorm van stormschade zijn wij ook uw partij. Of het gaat om een weggewaaid dak of een omgewaaide boom die op uw huis of bedrijfspand is gevallen; wij komen na de melding zo snel mogelijk ter plaatse om een veilige situatie te creëren. Na opname van
de schade kunnen wij zorgdragen voor een vakkundig herstel.

TRAUMA EN BIOHAZARD

Als u geconfronteerd wordt met een overlijden is dat een heftige ervaring. Wanneer blijkt dat het niet om een natuurlijke dood gaat, maar om zelfmoord, misdrijf of ongeval, is de impact zelfs nog groter. Naast het feit dat een persoon is overleden, kan de locatie vervuild zijn geraakt met bloed, braaksel, ontlasting, urine en ongedierte. Voor het reinigen van dit alles kunt u een beroep op ons doen. Wij zijn gespecialiseerd in het reinigen van locaties waar een stoffelijk overschot is aangetroffen.

DESINFECTEREN

Een veilige werk- en leefomgeving is van levensbelang. Het goed desinfecteren van ruimtes helpt de veiligheid van de mens te waarborgen. Met onze desinfecteerspray kunnen ruimtes tot 1000M3 die toegankelijk zijn via een openstaande deur onder hogedruk worden gedesinfecteerd. Hieronder vallen ook alle liggende delen, zoals deurkrukken en andere attributen.

BEREIKBAARHEID

Indien zich een noodsituatie voordoet is het voor u van belang dat u zo snel mogelijk professioneel en vakkundig kan worden geholpen. Dat kan via ons noodnummer 088-8730000 (24/7 bereikbaar bij calamiteiten).

Na de melding organiseren wij dat onze mensen zo spoedig mogelijk op de locatie aanwezig zijn. Daar zal de eerste opname van schade plaatsvinden en zullen de noodzakelijkste werkzaamheden direct worden uitgevoerd. Vervolgens maken wij een inventarisatie van de situatie en de benodigde herstelwerkzaamheden en zenden deze naar de klant en de verzekeraar.

Na goedkeuring van de inventarisatie zullen wij de werkzaamheden volgens uw opdracht uitvoeren. De communicatie met zowel de klant als de verzekeraar houden wij dagelijks bij in ons eigen portal alsmede de status en planning van de werkzaamheden. Een goed klantcontact is van essentieel belang.

BETEKENIS

FORMULIEREN

In het schadeherstelproces wordt er aan u gevraagd diverse formulieren te ondertekenen. Onderstaand een uitleg wat deze formulieren inhouden.

Akte van cessie
U geeft uw verzekeraar toestemming om de kosten van Projects Support Calamiteiten B.V. op basis van de door u afgesloten polis, rechtstreeks aan Projects Support Calamiteiten B.V. te betalen. U krijgt dus, indien u voldoende verzekerd bent, geen factuur van ons. Bedrijven ontvangen wel een factuur maar daar staat alleen de BTW op. Zij kunnen dit bedrag dan verrekenen met de BTW-aangifte.

Als de verzekerde geen eigen risico heeft dan gaat de volledige factuur naar de verzekeraar. Als de verzekerde een eigen risico heeft dient de verzekerde het eigen risico direct aan ons te betalen.

Opdrachtbevestiging
U geeft als opdrachtgever aan dat de aangegeven werkzaamheden door Projects Support Calamiteiten B.V. mogen worden uitgevoerd.

Werkbon
Door het ondertekenen van de werkbonnen en de daarop ingevulde werkuren kunnen wij de uiteindelijke kosten berekenen.
De ondertekende werkbonnen dienen als controle voor de opdrachtgever.

Opleveringsverklaring
Door het ondertekenen van de opleveringsverklaring verklaart u dat de werkzaamheden naar tevredenheid zijn uitgevoerd. Deze verklaring staat los van de eventuele schadeuitkering die u met uw verzekeraar moet afstemmen.